Privacybeleid

Atelier Puur-Haar geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.

Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Het privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de (mobiele) website www.atelierpuurhaar.nl en ontvangers van online mailingen van Atelier Puur-Haar hierna te noemen: wij of het atelier.

 • De op onze (mobiele) website ingevoerde gegevens worden gebruikt en bewaard ten behoeve van:
 • het inplannen van afspraken met jou;
 • het jou goed van dienst kunnen zijn in ons atelier;
 • het beantwoorden van jouw vragen of verzoeken of het afhandelen van eventuele klachten
 • het dienen van een gerechtvaardigd belang van ons atelier, zoals een goede bedrijfsvoering, reclame en direct marketing doeleinden en het aanbieden van verwante producten en diensten;
 • klanttevredenheidsonderzoeken. We kunnen ook een andere partij vragen om dit voor ons te doen;
 • ter verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten;
  ter verbetering van onze website;
 • anonieme verwerking voor statistische en wetenschappelijke doeleinden;
  het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Welke gegevens?


Wij verwerken de volgende gegevens bij gebruik van onze (mobiele) website:
Door jou ingevuld in een contactscherm (de met een * gemarkeerde gegevens zijn niet verplicht dus daarover beschikken wij alleen als jij ervoor kiest deze gegevens te verstrekken):

 • Je naam
 • Geboortedatum*
 • Geslacht*
 • Adresgegevens*
 • Je telefoonnummer*
 • Je e-mailadres*
 • Jouw bankrekeningnummer met tenaamstelling*
 • Gegevens over je activiteiten op onze website;

Overige gegevens:

 • Gegevens over jouw surfgedrag op onze site;
 • IP-adres internetbrowser en apparaat type.

Naar aanleiding van jouw bezoeken en contacten met ons Atelier bewaren wij verder:

 • Klantgegevens uit onze historie met jou:
 • Gemaakte afspraken
 • Behandelingen
 • Gekochte producten
 • Recepten
 • Kassabonnen
 • Gespaarde punten
 • Verkochte abonnementen
 • SEPA incasso’s
 • Log verzonden e-mail

Kinderen onder de 16 jaar worden alleen in het klantenbestand opgenomen met toestemming van ouders/voogd. De ouders/voogd kunnen hun toestemming intrekken, wij verwijderen dan de persoonsgegevens van het kind.

Recht van inzage, correctie, verzet en verwijdering,
Je hebt het recht om alle persoonsgegevens die wij over je hebben verzameld in te zien en zonodig te corrigeren. Ook heb je het recht niet langer door ons te worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. Daarnaast heb je het recht om de door jou gegeven toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens te allen tijde in te trekken en/of je persoonsgegevens te laten verwijderen. Een en ander voor zover een dergelijk verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting of zwaarder wegend redelijk belang van ons.

Voor al deze gevallen kan je contact opnemen met Atelier Puur-Haar.

Klachtrecht


Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door het atelier dan heb je het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn


Wij zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Verstrekken van gegevens aan derden


Wij zullen jouw gegevens uitsluitend aan anderen verstrekken indien dat nodig is om jouw de door jou gevraagde dienst te kunnen leveren dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zullen dan niet meer informatie verstrekken dan nodig is voor dat specifieke doel.

Denk hierbij aan:


 • mail (als je een mail van ons ontvangt via onze koppeling)

 • banken (als je anders dan contant betaalt)

 • de belastingdienst (als de belastingdienst een onderzoek uitvoert)

 • Mijn Salon (de leverancier van ons afspraaksysteem en kassasysteem)

Met bedrijven die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die via onze website via hyperlinks kunnen worden bezocht.

Beveiliging persoonsgegevens


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht er toch sprake zijn van een onvoldoende beveiliging of misbruik, neem dan contact op met D. Ruiter.

Wijzigingen


Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Atelier Puur-Haar

Berenkoog 35

1822 BH Alkmaar

06 510 00 479